video / fotografie
Do prohlídek je možné vkládat jako samostatné soubory videonahrávky nebo fotografie. Fotografie např. mohou zobrazovat to, co není z daného místa vidět, např. vyhlídku z okna

Ukázka

hudba / slovo
Dále je možné vkládat hudbu, která podbarví atmosféru daného místa, příp. mluvené slovo, jež prohlídku provází.

Ukázka

směrová růžice (kompas)
Slouží k prostorové orientaci v otevřené krajině.

Ukázka

přechod mezi jednotlivými prohlídkami
Tímto způsobem lze propojit na sebe navazující místa, např. při přechodu z místnosti do místnosti.

Ukázka

mapka
Zobrazuje místo, kde se momentálně prohlížejcí nachází a opět slouží k lepší orientaci v prostoru. vhodné především pro prohlídky interiéru.

Ukázka

přechod na www stránky
po kliknutí na zástupný symbol je možné přejít z prohlídky přímo na www stránky.

Ukázka


Dále je možné vkládat různá
loga či upravovat vzhled ovládacích prvků.
2010-2013 © Tomáš Heczko, www.fotodekor.net
 
Interaktivní prvky
Interaktivní prvky
fotodekor.net
úvod  | vyhledávání interaktivní prvky | ceník kontakt